Posted on

Oznamy Közlemények 24.10.2021 – 31.10.2021

  • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (JPG) – 24.-31.10.2021
  • Synoda – pozvanie k účasti (PDF)
  • Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom (v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.skFórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom, vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.
  • Od 25. októbra 2021 aj naďalej okres Šaľa zostane oranžovým okresom v Covid-automate. Aj naďalej budú platiť už oznámené pravidlá. Ďakujeme za pochopenie!
  • V nedeľu 24. októbra 2021 po svätých omšiach, ako obvykle pri vchode do kostola je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

Egyéb hirdetések

  • Fórum života az idei évben is meghirdeti a Mécses a meg nem született gyerekekért elnevezésű kezdeményezését. A november 2-a körüli időszakban meghívnak mindenkit, hogy egy imádsággal karöltve gyújtsunk meg egy mécsest otthon az ablakainkban, a temetőkben vagy a meg nem született gyerekek emlékműveinél. A templomban is megvásárolható a kis mécses 1 euróért a nagy, illatos mécses 5 euróért. Az összeggel a Fórum života tevékenyégeit támogatjuk! Az idén is van lehetőségünk online mécsest gyújtani a www.sviecka.forumzivota.sk weboldalon, ahol megtalálnak minden szükséges információt!A Fórum života őszintén köszöni mindenkinek. hogy belekapcsolódunk ebbe a kezdeményezésbe!
  • 2021. október 25-től a vágsellyei járás továbbra is a narancssárga járások közé fog tartozni a Covid-szemaforban. A már meghirdetett szabályok érvényesek továbbra is. Köszönjük a megértést!
  • Ma, 2021. október 24-én a szentmisék után, a már megszokott módon, a templom bejáratánál valósítjuk meg a gyűjtést a missziókra. A Szlovákiában összegyűjtött összeget a szegénység és a szárazság által legjobban súlytott kenyai egyházközségeknek ajánljuk fel. Adományaikat Isten fizesse meg!