Posted on

Oznamy, Hirdetések – 9.1.2022 – 16.1.2022

Bohoslužobný poriadok v týždni 9.1.2022 – 16.1.2022

** Zapisovanie sa na na nedeľné sväté omše
Oznamujeme, že od 10.1.2022, od pondelka, budú k dispozícií, vzadu v kostole tlačivá na zapísanie sa na nedeľné sväté omše. Zapísať sa je možné v priebehu celého týždňa. Prosíme zapíšte sa iba na jednu nedeľnú svätú omšu.
Ak zahlasujete viacej členov rodiny, prosíme, aby ste zapísali každého osobitne. Zároveň hľadáme dobrovoľníkov, ktorý by boli ochotní stáť vo dverách a kontrolovať OP režim..

** Zapisovanie úmyslov svätých omší.
Od 10.1.2022 je možné nahlasovať úmysly svätých omší. Nahlasovanie bude možné len telefonicky na farské tel. čísla v úradných hodinách

** Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko,
ďakuje farnosti Šaľa za účasť v Dobrej Novine 2021/22 a za vyzbieraný príspevok: 1087,20€. Svojimi darmi prispievate k lepšiemu a dôstojnejšiemu životu rodín v Afrike.

** Pár önkéntes jelentkezését várjuk, akik hajlandó

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2022.1.10-től, hátul a templomban papírok lesznek kihelyezve, amelyekre felíratkozhatunk a vasárnapi szentmisékre. Az egész hét folymán lehetséges lesz a felíratkozás. Kérjük, hogy csak egy vasárnapi szentmisére írjuk be magunkat, illetve minden egyes családtagunkat külön-külön írjuk be. Egyben önkénteseket keresünk, akik vasárnaponként hajlandóak volnának a templom bejáratánál ellenőrizni az oltási igazolásokat!