Posted on

Nové opatrenia na sv. omši platné od 12.1.2022

Všetky sv. omše prebiehajú výhradne v režime OP – je potrebné mať so sebou doklad.

Kapacita je 100 osôb   – bez zapisovania. 

Naďalej platí prekrytie dýchacích ciest (nosa aj úst) – respirátorom FFP2.

Nie je potrebné nosiť  papierik s menom, priezviskom  a telefónnym číslom.

Vysvetlenie režimu OP:

  1. kompletne očkovaná osoba
  2.  prekonané ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  3. certifikát o výnimke z očkovania + test

Kompletne očkovaná osoba:

  1. 14 dní po 2. dávke, nie však viac ako rok
  2. 21 dní po jednodávkovej vakcíne, nie však viac ako rok
  3. 14 dní po 1. dávke, ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, nie však viac ako rok
  4. osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku

Prekonané ochorenie COVID-19:

  • pred nie viac ako 180 dňami
  •  potrebné je potvrdenie o pozitívnom RT- PCR teste
  • u deti do 12 rokov  – môže nahradiť potvrdením od lekára na základe Ag testu vykonaného (do 15.11.2021) na MOM

Výnimka z očkovania:

Preukazuje sa oficiálnym certifikátom o výnimke z očkovania a súčasne negatívnym testom na ochorenie COVID-19 (RT- PCR alebo LAMP – 72 hod. alebo Ag testom – 48 hod.)