Posted on

Zbierka pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Dňa 9.3.2022 si Slovenská katolícka charita odviezla veci zo zbierky pre vojnových utečencov z Ukrajiny a bude ich ďalej distribuovať na potrebné miesta.
Všetkým ľuďom, ktorý sa do zbierky zapojili a prispeli svojim darom, zo srdca ďakujeme.