Posted on

Oznamy, Hirdetések – 01.05.2022 – 08.05.2022

** 1. mája 2022, v nedeľu, od 15:00 hod. bude spoločná modlitba k Panne Márii, tzv. „Večeradlo“.

 

** 8. mája 2022, na Nedeľu Dobrého pastiera bude celoslovenská zbierka pre seminaristov. U nás ako obvykle po svätých omšiach, pri vchode do kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

 

** Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Chceme Vás povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali.

Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

 

———————————–

 

 

 

** 2022. május 1-én, vasárnap, 15:00 órai kezdettel az ún. „Večeradlo“ imádság lesz a Szűzanyához.

 

** 2022. május 8-án, Jópásztor vasárnapján, egyházközségünkben a megszokott módon, a szentmisék után lesz az országos gyűjtés a kispapok (szeminaristák) részére. Adományaikat Isten fizesse meg!

 

** Drága testvérek! Szlovákia püspökei köszönetüket fejezik ki mindazoknak, aki segítő kezet nyújtanak a ukrajnai háborús menekülteknek, legyen az anyagi vagy bármilyen más segítség. Ne fáradjunk bele a segítségnyújtásba! Mindenkit bátorítunk, hogy továbbra is nyilvánítsuk ki bátran irgalmasságunkat a szükséget szenvedő embertársainknak. 

 

** Jópásztor vasárnapján, délután kerül megszervezésre a XXXIII. Komáromi Imanap, ahol a felvidéki magyarság imádkozik magyar papi és szerzetesi hivatásokért és magyar főpásztorért. Érdeklődés esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezni lehet a mai nap folyamán a sekrestyében!