Posted on

Oznamy, Hirdetések – 15.05.2022 – 22.05.2022

*** Oznamujeme veriacim, že druhý termín slávnosti prvého svätého prijímania detí v našej farnosti bude v sobotu, 21. mája 2022 od 9:00 hod. Tento deň nebude ranná svätá omša od 6:30. Nácvik a spovedanie detí bude  v piatok po večernej svätej omši. Spovedanie rodinných príslušníkov bude cez týždeň, ako obvykle, pred svätými omšami.

 

** Na stolíku na noviny si môžete prevziať misijný časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. mája 2022 v Lyone.

 

** Oznamujeme veriacim, že výnos účelovej zbierky pre seminaristov v našej farnosti bol 1 214,90 EUR. Suma bola odoslaná na daný účel. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

 

———————————–

 

 

 

 

 

 ** Szeretettel
meghívjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt a hittanos gyerekek találkozójára (táborára), amelyre 2022. augusztus 28-án, vasárnap kerül sor Vághosszúfalun. Az információs lap a sekrestyében kapható kézhez. Jelentkezni lehet ugyancsak a sekrestyében legkésőbb 2022. június 30-ig!

 

** Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a szeminaristák részére a célirányos gyűjtés alkalmából egyházközségünkben 1 214,90 EUR gyűlt össze. A teljes összeget a meghatározott célra elküldtük. Adományaikat Isten fizesse meg!