Posted on

Oznamy, Hirdetések – 12.06.2022 – 19.06.2022

** Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (tzv. Božie telo) je prikázaným sviatkom. Sväté omše v stredu o 18:00 a vo štvrtok o 6:30 a 18:00 sú z tohto sviatku. Adorácia bude od rannej svätej omše do16:30. Procesia sa v našej farnosti uskutoční v nedeľu po svätej omši dvojjazyčne (1. a 3.. zastavenie v slovenčine a 2. a 4. zastavenie v maďarčine). Prosíme prísť pomôcť s prípravou procesie a „oltárikov“. Preto ZMENA času svätých omší doobeda NA NASLEDUJÚCU NEDEĽU: slovenská o 8:30 po nej procesia a maďarská svätá omša následne po procesii.

 

** Oznamujeme veriacim, že aj naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce  hospodárskej budovy s cieľom vytvoriť pastoračnú miestnosť pre naše farské spoločenstvo. Aj naďalej prosíme o brigádnickú pomoc na stavbe najmä mládencov a mladých mužov. Taktiež prosíme aj o finančnú pomoc a podporu tohto nášho projektu a našej spoločnej snahy o dobro farnosti. Vyslovene na tento účel sme zriadili aj bežný účet, ktorý je zverejnený na našej nástenke. Dopredu Vám ďakujeme za pomoc a podporu!

 

 

** Redakcia časopisu „Moja Trnavská arcidiecéza vyhlasuje Veľkú letnú rodinnú súťaž. Môžete vyhrať hodnotné ceny. Bližšie informácie nájdete  na našej nástenke!

 

 

** Spoločenstvo eRko pozýva všetky deti a mladých na letné tábory. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke a prihlášky si môžete vziať zo stolíka s novinami!

 

 

** Pozývame drahých veriacich na púť do Medžugorie. Termín je od 23. júla do 29. júla 2022. Bližšie informácie sú zverejnené na nástenke alebo Vám ich rád poskytne aj vdp. Valent Peter.

 

 

** Oznamujeme Vám, že členmi našej novej Farskej ekonomickej rady sa stali: Róbert Horváth, Martin Kollár, Juraj Potúček, Lukáš Greguš, Peter Keller, Artúr Bergendi, Tibor LelovicsModlime sa za nich, buďme im nápomocní, zapojme sa do života našej farnosti a v spolupráci s nimi, spoločne budujme naše farské spoločenstvo! 

 

———————————–

 

** Úrnapja a parancsolt ünnepek közé tartozik. Csütörtökön a magyar nyelvű szentmise előtt, 16:30 órakor fog befejeződni a szentségimádás. A körmenet vasárnap lesz, kétnyelvűen, 9:30 órakor fog kezdődni (az 1. és a 3. állomás szlovákul a 2. és 4. állomás magyarul lesz). A körmenet befejezése után azonnal el fog kezdődni a magyar nyelvű szentmise. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a megszokott módon segítsenek az körmeneti oltárok elkészítésénél.

 

** Szeretettel meghívjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt a hittanos gyerekek találkozójára (táborára), amelyre 2022. augusztus 28-án, vasárnap kerül sor Vághosszúfalun. Az információs lap a sekrestyében kapható kézhez. Jelentkezni lehet ugyancsak a sekrestyében legkésőbb 2022. június 30-ig!

 

** Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy egy közösségi terem kialakításának céljából továbbra is zajlanak a plébániánk udvarán található gazdasági épület átépítési munkálatai. Továbbra is brigádosokat keresünk. Ugyanakkor kérjük a kedves testvérek anyagi támogatását is, hogy járuljanak hozzá e közös tervünk megvalósításához! Külön erre a célra nyitottunk egy folyószámlát is, amelynek száma megtalálható a hirdetőtáblánkon. Mindenkinek előre is köszönjük az igyekezetet, segítséget és támogatást!  

 

** A „Moja Trnavská arcidiecéza“ szerkesztősége egy Nagy nyári családi versenyt hirdet meg. Értékes nyereményeket lehet nyerni. Bővebb információk a faliújságra  kifüggesztett plakátról szerezhetőek.

 

** Az eRko közösség szeretettel hívja a gyerekeket és a fiatalokat a nyári táboraikba. Bővebb információk a faliújságról szerezhetőek. A jelentkezési lap megtalálható az újságok asztalkáján!

 

** Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a 2022. július 23 – 29. között megvalósuló zarándoklatra Medžugorie-ba. Bővebb
információk a falújágról és Ft. Valent Peter atyától szerezhetőek.

 

** Hirdetjük, hogy egyházközségünk új Gazdasági Tanácsának tagjai a következő személyek lettek: Róbert Horváth, Martin Kollár, Juraj Potúček, Lukáš Greguš, Peter Keller, Bergendi Artúr, Lelovics Tibor

 

Imádkozzunk értük, segítsünk nekik, kapcsolódjunk bele egyházközségünk életébe, és közösen építsük azt!