Posted on

Oznamy, Hirdetések – 26.06.2022 – 03.07.2022

** 29. júna 2022, v stredu bude prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sväté omše budú: predvečerná v utorok o 18:00 hod., v stredu ráno o 8:00 hod. a večer o 18:00 hod.!

 

 

**Na budúcu sobotu 2. 7. 2022 sa uskutoční arcidiecézne stretnutie rodín v Križovanoch nad Dudváhom v čase od 14:00 do 19:00. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

 

———————————–

 

 

** 2022. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepe lesz, amely a parancsolt ünnepek közé tartozik!