Posted on

Oznamy, Hirdetések – 10.07.2022 – 17.07.2022

 

** 15. júla 2022, v piatok, po večernej svätej omši bude oficiálne založenie našej novej farskej charity. Príde predstaviteľ z diecéznej charity a hneď po svätej omši sa k nám aj prihovorí. Srdečne pozývame každého, aby sa zapojil do tejto našej iniciatívy alebo bol prítomní na piatkovej svätej omši. Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť pomáhať v našej farnosti tým, ktorí to naozaj potrebujú!

 

———————————–

 

 

** 2022. július 15-én, pénteken kerül az új egyházközségi karitászunk megalapítására. Az esti, szlovák nyelvű szentmise után az egyházmegyei karitász képviselője szól majd hozzánk. Bátorítunk mindenkit, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjunk bele ebbe az egyházközségi kezdeményezésünkbe!