Posted on

Oznamy, Hirdetések – 04.09.2022 – 11.09.2022

 ** Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne vyzdvihnúť v sakristii. Prihlásiť je možné deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území našej farnosti!

 

** Hody v našej farnosti budú ako obvykle v nedeľu pred 12. septembrom, t.j. 11. septembra 2022.

 

** Ak chcete pomôcť misionárom, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur, milodar na novénu, teda 9 svätých omší, 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, 150 eur. Úmysly si môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk alebo si môžete zobrať šeky v kostole zo stola na noviny.

 

** V nedeľu, 4. septembra 2022 o 15:00 hod. bude modlitba k Panne Márii, tzv. „Večeradlo“!

 

———————————–

 

** Hirdetjük a szülőknek, hogy a jelentkezési lapot az első szentáldozásra a gyermekük számára, átvehetik személyesen a sekrestyében! Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek egyházközségünk területén van az állandó lakhelye!

 

** Templombúcsúnk ünnepe a megszokott módon, a szeptember 12-e előtti vasárnapon, azaz 2022. szeptember 11-én lesz!

 

** Lehetőség van a missziós lelkiatyák támogatására olyan módon, is, hogy szentmisét kérünk elvégezni a saját szándékunkra. Egy szentmisére az adomány 5 eur, a kilencedre, tehát kilenc szentmisére 45 eur és a gregorián szentmisére, azaz 30 szentmisére 150 eur. A szándékokat a www.misijnediela.sk internetes oldalon lehet bejelenteni vagy az újságok asztalán található pénzesutalványon keresztül. 

 

 

** 2022. szeptember 4-én, a vasárnapi 15:00 órától lesz a „Večeradlo” elnevezésű imádság a Szűzanyához!