Posted on

Oznamy, Hirdetések – 23.10.2022 – 30.10.2022

** Na dokončenie našej pastoračnej miestnosti sme vyzbierali 3 320,96 EUR. Za všetky Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Rekonštrukcia miestnosti bude dokončená v priebehu pár týždňov!

 

 

** Zo soboty na nedeľu bude zmena času. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.

 

———————————–

 

** A pasztorációs helyiségünk befejezésére 3 320,96 EUR gyűlt össze. Adományaikat Isten fizesse meg! A helyiség rekonstrukciója pár hét alatt be lesz fejezve!

 

** Szombatról vasárnapra állítjuk az órákat 03:00 óráról 02:00 órára!