Posted on

Oznamy, Hirdetések – 05.02.2023 – 12.02.2023

**  Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**  5. februára 2023, v nedeľu o 15:00 hod. bude v našom kostola modlitba „Večeradlo“.

 

**  9. februára 2023, vo štvrtok, o 9:30 hod. bude v našej farnosti rekolekčná svätá omša kňazov nášho dekanátu. Po svätej omši sa začne poklona pred Najsv. Sviatosťou, ktorá bude trvať približne do 16:30 hod.

 

**  11. februára 2023, v sobotu, na ľubovoľnú spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej o 9:00 hod. bude svätá omša v našom kostole, v rámci ktorej budeme vysluhovať aj sviatosť pomazania chorých. 

 

**  Pozývame drahých veriacich do ružencového bratstva, v ktorom každý člen sa modlí denne jeden desiatok ruženca. V prípade záujmu sa môžete informovať u pani Babinovej alebo v sakristii.

 

**  Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.


———————————–

**  Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

**  2023. február 5-én, vasárnap 15:00 órától lesz templomunkban a „Večeradlo“ elnevezésű imádság.

 

**  2023. február 9-én, csütörtökön, 9:30 órától lesz az esperesi körzetünk papi rekollekciójának szentmiséje, amely után fog kezdődni a megszokott szentségimádás. Ezen a napon lesz 17:00 órától magyar nyelvű szentmise is.

 

**  2023. február 11-én, szombaton, A Lourdes-i Szűz Mária szabadon választható emléknapján, 9:00 órától a templomunkban lesz egy szlovák nyelvű szentmise, amelynek keretében a betegek kenetének szentségét fogjuk kiszolgáltatni. Magát az olajjal való megkenést és a szentséget magyar nyelven is felvehetjük majd!

 

**  A Rózsafüzér Társulatba hívjuk a kedves testvéreket, amelyben minden nap egy tized rózsafüzért kell elimádkozni. Érdeklődni lehet Babinová asszonynál vagy a sekrestyében.

 

**  A Szlovák Katolikus Karitász február 8-án, Szent Bakita liturgikus ünnepén imádságra hívja a kedves testvéreket. Ferenc pápa ezt a napot az emberkereskedelem elleni nemzetközi imanappá nyilvánította. A közös ima a Lumen Rádióban lesz 21:00 órától.