Posted on

Pozvánka na krížovú cestu rodín ulicami mesta Šaľa

Drahí veriaci, po podnetoch viacerých z vás by sme radi s tímom ľudí obnovili jednu pôstnu tradíciu z minulosti.

Na Veľký piatok  7. apríla 2023 od 19:00 túžime zorganizovať krížovú cestu rodín ulicami mesta Šaľa. 
Pozývame Vás všetkých, deti, mládež, dospelých. Mladých i starých. Poďme  spolu sprevádzať Ježiša na jeho krížovej ceste.
Prosíme vás o modlitby za prípravu. 

Krížová cesta za rodiny (Šaľa)