Posted on

Oznamy, Hirdetések – 16.04.2023 – 23.04.2023

**   Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**   V našej farnosti začíname s aktivitou „farská desiata“. V nedele po svätej omši o 9:30 hod. v našej spoločenskej miestnosti budeme mať možnosť sa stretnúť, porozprávať sa a budovať medziľudské vzťahy. Prvé stretnutie bude na 2. veľkonočnú nedeľu, 16. apríla 2023. Srdečne pozývame drahých veriacich!

 

**   Na Nedeľu Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou! Srdečne pozývame veriacich!

 

**   Oznamujeme veriacim, že pred pár dňami boli odborne ošetrené schody na chórus proti  škodcom. Z tohto dôvodu ešte týždeň nemôžeme používať tieto schody. Ďakujeme Vám za pochopenie!

 

**   Oznamujeme veriacim, že boli dokončené práce na kostole v súvislosti s umiestnením špicov – ochrany pred holubmi. 


———————————–

**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

** Isteni irgalmasság vasárnapján, 15:00 órától szentségimádás lesz, amelyre szeretettel hívjuk a kedves híveket!

 

**   Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy az elmúlt napokban a kórusba való feljárat lépcsői szakszerű kezelést kaptak a kártevők ellen. Ebből az okból kifolyólag még egy hétig nem tudjuk azokat használni. Köszönjük szépen a megértést!

 

 

**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy befejeződtek a munkálatok a templomunkon való galambok elleni védelem terén.