Posted on

Oznamy, Hirdetések – 30.04.2023 – 07.05.2023

**   V pondelok, 1. mája 2023, sa
v našej farnosti koná slávnosť sv. Jozefa, robotníka, ktorému je zasvätená naša kaplnka. Z tejto príležitosti budú sväté omše pri tejto kaplnke o 9:30 v slovenskom jazyku a o 11:00 v maďarskom
jazyku. Vzhľadom na to, že chceme povzbudiť veriacich v účasti na tejto hodovej slávnosti patróna našej kaplnky, svätá omša vo farskom kostole, večer, výnimočne nebude. Hody sú jedinečnou príležitosťou osláviť patróna našej kaplnky a získať tak plnomocné odpustky účasťou na sv. omši, prijatím sv. prijímania v stave milosti posväcujúcej a modlitbou na úmysel sv. otca.

 

**   5. mája 2023, na prvý piatok, bude svätá omša aj o 6:30 hod.

 

 

**   V nedeľu, 30. aprila 2023, vás opäť všetkých pozývame na „farskú desiatu“, ktorá sa uskutoční po sv. omši o 9:30 na farskom dvore. Táto príležitosť je otvorená pre všetkých, ktorí sa chcú bližšie spoznávať s farským spoločenstvom a budovať kvalitné vzťahy. Zároveň ďakujeme všetkým organizátorom tohto podujatia.

 

———————————–

** Május 1-én, hétfőn lesz Szent Józsefnek, a munkásnak az főünnepe, aki kápolnánk védőszentje. Ezen a napon csak a kápolnánknál lesznek a szentmisék 9:30 órától szlovák és 11:00 órától magyar nyelven. Itt a kápolnánknál, a megszokott feltételek mellett (szentáldozás, megszentelő kegyelem, imádság a Szentatya szándékára) nyerhetünk teljes búcsút.