Posted on

Oznamy, Hirdetések – 05.11.2023 – 12.11.2023

**  5. novembra 2023, v nedeľu, o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba „Večeradlo“.

 

** Všetkých, osobitne rodiny pozývame na tradičný Svätomartinský sprievod 10. novembra 2023. Začneme svätou omšou o 18:00 hod. Pozývame deti, aby si vyrobili a priniesli lampióny. Sprievod bude ukončený malým občerstvením na farskom dvore. Všetkých srdečne pozývame a potešíme sa, ak prinesiete niečo sladké alebo slané na občerstvenie. Ďakujeme. Všetky informácie nájdete na plagáte na nástenke.

 

** Srdečne pozývame veriacich na uvedenie do úradu nášho nového dekana, Vsdp. Maroša Loviča. Bude to v rámci večernej svätej omše, vo štvrtok, 9. novembra 2023.

 

** Občianske združenie „Láska v nás“ Vás ďakuje, že ste sa zapojili do iniciatívy „Sviečka za nenarodené deti“. Vyzbierali sme 210,60 EUR. Sumu sme poslali na účet Fóra života.

 

** Pozývame veriacich na Trnavskú novénu 2023. Podrobný program nájdete na plagáte na nástenke.

 

 ———————————–

 

**  2023. november 5-én, 15:00 órától lesz templomunkban a „Večeradlo“ imádság.

 

** Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket az új esperes, Ft. Maroš Lovič atya hivatalba való beiktatására, amelyre 2023. november 9-én, csütörtökön, az esti, szlovák nyelvű szentmise keretében kerül sor.

 

** A „Szeretet mibennünk“ Polgári Társulás megköszöni a kedves testvéreknek, hogy belekapcsolódtak a mécses a meg nem született gyerekekért kezdeményezésbe. 210,60 EUR gyűlt össze, amelyet a „Fórum života“ szervezetnek küldtünk el.

 

** Szeretettel hívjuk a kedeves testvéreket a Trnavská novéna 2023 lelki megújulásra, kilencedre. A részletes program megtalálható a faliújságra kifüggesztett plakáton.