Posted on

Oznamy, Hirdetések – 24.03.2024 – 31.03.2024

   Marcová zbierka na organ bola 1588,8 €

   Sv. omša s rodinami bude v stredu o 18:00 a po nej manželský večer na fare. Viac na plagáte na nástenke.

 

   Sv. omša svätenia olejov Missa chrismatis bude na Zelený štvrtok o 9:30 v Katedrále sv. J. Krstiteľa v Trnave.

   Na Zelený štvrtok bude po sv. omši prenesenie Sv. Oltárnej do bočnej lode. Po sv. omši bude bdenie  pri svätostánku na pamiatku Ježišovej úzkosti v Getsemanskej záhrade do 21:00.


   Stretnutie miništrantov bude v piatok o 11:00 v sakristií.

   Drahí veriaci, pozývame Vás na verejnú pobožnosť krížovej cesty na amfiteátri v Šali. Začne sa na Veľký piatok o 18:45. Prosíme Vás, prineste si so sebou sviece alebo lampáše.

   Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

   Na Bielu sobotu bude vyložená Najsv. Eucharistia o 10:00. Uloženie bude pred Vigíliou vzkriesenia. Zapísať sa môžete do časového rozvrhu na novinovom  stolíku.

   Prosíme veriacich, aby si priniesli sviečku na vigíliu slávnosti Zmŕtvychvstania Pána, ktorá bude v sobotu o 18:30.

   Požehnanie jedál bude po sv. omšiach v nedeľu.

   Procesia na oslavu vzkrieseného Pána bude v Nedeľu po sv. omši o 9:30.

   Na VN bude tradičná farská ofera.

 

   Ponúkame Vám púť do Mexika k P. Márií Guadalupskej v termíne od 20.-30.11.2024. Viac na plagáte na nástenke. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade alebo v sakristií.

**  Mai   vasárnap, 15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk a templomunkban. 

**Ma gyermekfoglalkozás lesz a vághosszúfalui kultúrházban!

** Utolsó vacsora emléknapján a magyar szentmise kezdete 18:00, Vághosszúfalun, ill.húsvét vigília és a feltámadási szentmise és a körmenet kezdete 18:30, szintén Vághosszúfalun. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. 

**   Orgonánk javítására a márciusi hónapban, 1588,80,-€ gyűlt össze.  Az adományaikat a jó Isten fizesse meg!

** Kérjük a kedves testvérek imáit a lelkiatyákért, akik a Krizmaszentelési szentmisén vesznek részt az érsek atyával együtt, a mi nagyszombati székesegyházunkban. A szentmise kezdete 9:30, szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

** A Nagycsütörtöki szentmise után az Oltáriszentséget átvisszük a mellékoltárra. A szentmise után virrasztás lesz 21 óráig a templomunkban. Ne hagyjuk Jézust egyedül a Getszemáni kertben. 

** Szeretettel várjuk az egyházközségünk minden tagját a Nagypénteki keresztútra, kísérjük el Jézust a keresztútján. Kérjük, hogy hozzanak magukkal gyertyát vagy lámpást. Keresztút kezdete 18:45, mely a helyi amfiteátrumon lesz megtartva.

** Nagypéteken szigorú böjti nap van, tartózkodjunk a húsos ételektől.

** Nagyszombaton 10 órától lesz lehetőség imadságra a Szentsírnál. Szentségimádásra feliratkozhatnak az adott ívre, melyet a katolikus újságoknál megtalálnak.

** Megkérjük a kedves testvéreket, hogy a nagyszombati vigília szertartására, keresztségi fogadalom megújítására, ill. a feltámadási körmenetre hozzanak magukkal gyertyát – gyertya legyen ellátva védővel, hogy a faggyú ne csepegjen. Vigíliai szertartás kezdete 18:30.

** Húsvétvasárnap, a megszokott módon a szentmisék után tartjuk a plébániai offérát. Adományaikat a jó Isten fizesse meg!

** Feltámadási körmenet vasárnap a 9:30-kor kezdődő szlovák szentmise után lesz megtartva.

** Húsvéti ételek megáldása a szentmisék után lesznek.

** Mexikóba a Guadalupai Szűz Anyához tervezünk zarándokutat, 2024.november 20-tól november 30-ig. További információt a faliújságon megtalalható. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a sekrestyében.Jövőhéten szombatról
vasárnapra átállítsuk óráinkat a nyári időszámításra, vagyis óráinkat 1 órára
előre állítsuk.