Posted on

Oznamy, Hirdetések – 05.05.2024 – 12.05.2024

   Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

   V utorok o 18:00 je sv. omša s  prvoprijímajúcimi deťmi a po nej stretnutie s ich rodičmi o 18:35.

   V stredu 8.5. nebudú úradné hodiny.

   Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, sv. omša zo sviatku je aj v stredu.

   V Piatok 10.5 je sv. omša s birmovancami a po sv. omši budú svedectvá obrátenia väzňov (spoločenstvo Dismas).

   Brigáda bude v sobotu 11.5. od 9:00 do 14:00 na farskom dvore. Občerstvenie a obed bude zabezpečený. Chceme urobiť závlahu pre záhradu, Kto môže, nech prinesie aj náradie, rýľ. Prosím vás, berte tento oznam ako osobné pozvanie.

   Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

   Fatimské večeradlo (kvôli kurzu) bude 12.5. v nedeľu o 15:00.

   3-tí Kurz Dominik pre tých, čo sa prihlásili na prípravu na birmovku, ale ešte neboli na kurze, bude 17-19.5. v pastoračnom centre na fare. Program je na našej farskej stránke.

Ponúkame vám púť do Fatimy a Lurd v termíne od 22.-30.6.2024. Cesta tam je lietadlom a naspäť autobusom bez nočných jázd. Cena je 950 eur. Viac na plagáte na nástenke. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade v čase úradných hodín alebo v sakristii.

** Mexikóba a Guadalupai Szűz Anyához tervezünk zarándokutat, 2024.november 20-tól november 30-ig. További információt a faliújságon megtalalható. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a sekrestyében.