HTML Editor - Full Version

Čo je sviatosť birmovania a pre koho je určená?

Birmovka je sviatosť, pri ktorej sa človek, ktorý bol v detstve bez rozhodnutia vlastnej vôle pokrstený, často z rozhodnutia rodičov alebo príbuzných, dobrovoľne hlási ku svojej viere, a chce ju z vlastnej vôle potvrdiť (latinské slovo pre birmovku – konfirmácia - znamená potvrdenie). Nedáva pritom zmysel ak je k tomu niekto zvonku nútený a robí to proti vlastnej vôli. 

 

Sviatosť kresťanskej dospelosti

Dobrovoľne a hrdo sa prihlásiť ku svojej viere je známkou dospelosti. Ak by rodič vyvíjal nejaký nátlak na svoje dieťa, a ono chodilo na prípravu nedobrovoľne, nemôže prijať túto sviatosť kresťanskej dospelosti. Úloha rodiča sa už naplnila pri sviatosti Krstu a Eucharistie. Birmovanie musí vychádzať z dobrovoľného rozhodnutia kresťana.

Z tohto dôvodu všetku komunikáciu s farnosťou realizuje výlučne birmovanec a nie jeho rodičia. Pokiaľ na to ešte nie je zrelý, musí s birmovkou ešte niekoľko rokov počkať.

Potvrdením svojej viery skrze sviatosť birmovania sa človek stane dospelým kresťanom, preberá na seba plnú zodpovednosť pred Bohom.

 

Ako bude prebiehať príprava?

Príprava bude spočívať na rôznych stretnutiach: 

Raz v týždni bude stretnutie v malých skupinkách s animátorom vo forme workshopu, kde budú birmovanci spoločne pracovať na rôznych zaujímavých projektoch, kde s pomocou Božieho slova (Biblie) budú hľadať odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa každodenného života mladého človeka. 

       Raz v týždni (v piatok) bude okrem toho sv. omša na ktorej kňaz bude postupne rozoberať rôzne témy týkajúce sa života viery.

 

Kreditový systém

Účasť na oboch stretnutiach bude evidovaná kreditmi, za každé stretnutie bude birmovancovi pripísaných 5 kreditov, znamená to do týždňa možnosť získať 10 kreditov.

Po naplnení 300 kreditov je príprava považovaná za splnenú. Za neúčasť na stretnutiach netreba nosiť ospravedlnenky, vždy bude rozhodovať počet získaných kreditov. Okrem štandardných stretnutí bude možné kredity získať aj mimoriadne, za vopred vyhlásené aktivity (napr. Účasť na evanjelizačných podujatiach, organizovaných farnosťou, služba pri liturgii – miništrovanie, čítanie a iné...), tieto aktivity budú hodnotené zvláštnou tarifou kreditov. V praxi to znamená, že neúčasť na jednom podujatí môžem nahradiť účasťou na inom podujatí. To je aj dôvod prečo nedostatok získaných kreditov sa nemôže ospravedlniť.

Účasť na nedeľnej sv. omši  a na sv. spovedi sa nekredituje, pretože každý veriaci kresťan - katolík to robí z dôvodu viery a nezávisle na akejkoľvek príprave k sviatostiam.

 

Termín birmovky

Termín birmovky začneme riešiť po naplnení určeného počtu kreditov.

(Tento text vo formáte docx si môžeš stiahnuť TU)