vdp. Mgr. Andrej Šottník

Narodený: 5.12.1969 v Trnave, rodná obec – Zavar (pri Trnave)

Rodina

 • Otec Michal (+ 1989) – šľachtiteľ cukrovej repy (ako prvý v bývalom Československu vyšľachtil jednoklíčkovú cukrovú repu), predseda celoštátnej rady šľachtiteľov
 • Matka Brigita
 • Štyria starší súrodenci: Eleonóra, Marián, Stanislav, Pavol

Školy

 • 1976/77 – 1983/84: Základná škola v Zavare
 • 1984/85 – 1987/88: Gymnázium Jána Hollého v Trnave (trieda zameraná na matematiku a fyziku)
 • 1978 – 1987: Ľudová škola umenia v Trnave (odbor akordeón):
  I. cyklus 1978 – 1984
  II. cyklus 1985-1987
  Kurz pre dospelých 1988
 • 1984 – 1988: bol členom gymnaziálneho miešaného speváckeho zboru „Cantica Nova“ (od roku 1986 predseda zboru)
 • 1988 – 1994: štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Svätenia a úrady

 • 4. jún 1994 diakonská vysviacka v Dóme sv. Martina v Bratislave prijatá z rúk o. biskupa Mons. Dominika Tótha
 • S platnosťou od 5. júna 1994 ustanovený do diakonskej služby v Stupave.
 • 24. september 1994 kňazská vysviacka v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave prijatá z rúk o. arcibiskupa Mons. Jána Sokola
 • S platnosťou od 1. októbra 1994 ustanovený za kaplána vo farnosti Senec
 • Dňa 13. júna 1997 ustanovený za kaplána do Nových Zámkov s platnosťou od 1. júla 1997
 • 30. júna 1997 zrušená dispozícia do Nových Zámkov a ustanovenie za administrátora farnosti Nitra – Janíkovce s platnosťou od 1. júla 2000
 • 18. januára 2000 menovaný za školského dekana pre dekanát Nitra
 • Dňa 20. júna 2000 ustanovený o. arcibiskupom Jánom Sokolom za farára farnosti Šaľa s platnosťou od 15. júla 2000. Do úradu ma uvádzal Mons. Vincent Malý, pápežský protonotár, dekan nitrianskeho dekanátu, dňa 15. júla 2000.
 • S platnosťou od 1. septembra 2000 menovaný za dekana pre šaliansky dekanát.