Text piesne ku krížovej ceste 2024

 Láskou ľud stvorený, hriechom brány neba sa vzdal, 
 No Boh tak miloval svet, že svojho syna obetoval.

 

 R:  Slávny je kríž, ktorým hriechy zmyl si nám.
 Život dal, dokonal, spásy plán.  R

 

     1. Pilát moc danú má, zvrátiť cestu bolesti, rán,
     A predsa umytím rúk, rozsudok trpký vykoná.

    2. Ťarchu ľudskej viny, berie Pán na ramená,
      na smrť ženie ho dav, s krížom inú cestu nemá.

     3. Prvý raz padá pod krížom a cíti sa veľmi sám,
     z pier modlitba znie, bolesťou trápi sa Pán.

     4. Aj mocná skala sa chvie, keď syn matku svoju stretá,
      jej bolesť je veľmi veľká, slza z oka matky steká.

     5. K zemi tlačí ho pád, a síl už viacej v ňom niet
     Šimon cyrenejčan, ťažký kríž mu pomáha niesť.

     6. Sám kráča cestou, Veronike srdce puká,
     odvahu za všetkých má, svoju šatku mu ponúka.

     7. K zemi tlačí ho kríž, a síl už viacej v ňom niet,
     druhýkrát vstáva náš Pán, kríž je ťažký a pomoci niet.

     8. Ľudská závisť a hnev, dýcha v srdciach týchto ľudí,
     plačúce ženy sú tam, Pán ich všetky napomína.

     9. K zemi tlačí ho kríž, a síl už viacej v ňom niet,
     tretíkrát padá náš Pán, je slabý a sily v ňom niet.

    10.      Zástup na Golgote, cestu s Pánom dokonáva,
       krv z rán sa znova valí, keď šat z tela sa strháva.

    11.      Bolesť srdce tupí, keď dlane prerazí klin,
        z kríža Syn Otca prosí, nech odpustí im tento čin.

    12.    Posledný pohľad na dar, pery vlaží ocot trpký,
        Pán dušu odovzdáva a smrťou hriech vykúpi.

    13.     Ježiš už nedýcha viac, čepeľ srdce prerazila,
        z náručia drahej matky, vkladajú do hrobu syna.

    14.    Dielo je dokonané, Kristus láme smrti putá,
      víťazstvo kríža je v nás, večnosť nám je ponúknutá.

 

     Človek zachránený, od pekla trápenia,
     nech chválou vždy velebí nášho Pána Spasiteľa.n