Posted on

Oznamy, Hirdetések – 26.12.2021 – 02.01.2022

Od 1.1.2022 jediná oficiálna webstránka farnosti Šaľa bude: www.rksala.sk
Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (JPG) – 26.12.2021-2.1.2022
Na sväté omše sa treba aj naďalej dopredu, telefonicky prihlásiť podľa podrobne rozpísaných pravidiel nachádzajúcich sa na nástenke a pri vchode do kostola. Ďakujeme pekne za pochopenie a trpezlivosť!

V piatok, 31. decembra 2021 v rámci slovensko-maďarskej svätej omše od 16:00 spoločne budeme ďakovať Pánu Bohu za jeho dobrodenia v celom roku 2021!
Vaši duchovní otcovia, drahým veriacim zo srdca prajú od Pána požehnané a milostiplné Vianočné sviatky!