Šaliansky dekanát – mapa:

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Šaľa
Školská 348/2, 927 01 Šaľa
tel.: 031/7702 254

Farnosti dekanátu

FARNOSŤ DIAKOVCE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Diakovce
925 81 Diakovce 108
e-mail: farnost.diakovce@abu.sk
tel.: 031/7795 220
kňazi vo farnosti:
Vsdp. Mons. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor, farár biskupský vikár
Vdp. Sándor Lengyel, výpomocný duchovný
 
FARNOSŤ DLHÁ NAD VÁHOM
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom
Dlhá nad Váhom 222, 927 05 Šaľa 5
e-mail: farnost.dlhanadvahom@abu.sk
tel.: 031/7702 254
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná “excurrendo” z farnosti Šaľa.
 
FARNOSŤ KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom
925 91 Kráľová nad Váhom 67
e-mail: farnost.kralovanadvahom@abu.sk
tel.: 031/7713 125
kňazi vo farnosti:
Vdp. Lőrinc Szilvási, farár
 
FARNOSŤ SELICE
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selice
Československej armády 657, 925 72 Selice
e-mail: farnost.selice@abu.sk
tel.: 031/7781 224
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná “excurrendo” z farnosti Tešedíkovo.
 
FARNOSŤ ŠAĽA
(filiálka: Hetméň)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa
Školská 2, 927 01 Šaľa 1
e-mail: farnost.sala@abu.sk
tel.: 031/7702 254
kňazi vo farnosti:
Vsdp. ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič, farár – dekan
Vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
Vdp. Mgr. Frederik Mudrák, kaplán
 
FARNOSŤ ŠAĽA – VEČA
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa – Veča
Rímska 10, 927 05 Šaľa 5
e-mail: farnost.veca@abu.sk
tel.: 031/7716 791
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Vladimír Šimunek, farský administrátor
 
FARNOSŤ TEŠEDÍKOVO
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tešedíkovo
Cintorínska 44, 925 82 Tešedíkovo
e-mail: farnost.tesedikovo@abu.sk
tel.: 0911 558 885
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Szabolcs Sankó, farský administrátor
 
FARNOSŤ TRNOVEC NAD VÁHOM
(filiálka: Horný Jatov)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnovec nad Váhom
Lesnícka 709, 925 71 Trnovec nad Váhom
e-mail: farnost.trnovecnadvahom@abu.sk
tel.: 031/7781 224
kňazi vo farnosti:
Farnosť je spravovaná “excurrendo” z farnosti Šaľa – Veča.
 
FARNOSŤ TRSTICE
(filiálky: Kráľov Brod, Dolný Chotár)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstice
Kostolná 258, 925 42 Trstice
e-mail: farnost.trstice@abu.sk
tel.: 031/7782 246
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Ladislav Elek, farár – školský dekan
 
FARNOSŤ VLČANY
(filiálky: Neded, Žihárec)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vlčany
925 84 Vlčany 93
e-mail: farnost.vlcany@abu.sk
tel.: 031/3812 277
kňazi vo farnosti:
Vdp. Mgr. Róbert Varga, farár