Pastoračné centrum Šaľa

Budova farského pastoračného centra je na dvore farského úradu.

31.12.2022

Otvorenie pastoračného centra

Dna 31.12.2022 bolo posvätené nové farské pastoračné centrum. Určené bude hlavne na stretávanie sa farských spoločenstiev, konanie spoločenských akcii, poučeni a podobne. Financované bolo hlavne z financií OZ Rabbuni a z farských zbierok. Ďakujeme všetkým za ich fyzickú pomoc pri stavbe a milodary.