Posted on

Oznamy, Hirdetések – 16.1.2022 – 23.1.2022

Bohoslužobný poriadok v týždni 16.1.2022 -.23.1.2022

** Oznamujeme, že od 12. januára 2022 sväté omše sú naďalej v OP režime, avšak pre 100 osôb. Na základe toho rušíme prihlasovanie sa na sväté omše. Prosíme Vás, aby ste do chrámu vstupovali s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom typu FFP2. Prosíme, aby ste potvrdenie o očkovaní a prekonaní nosili pri sebe (aj cez týždeň) pre prípad kontroly štátnymi orgánmi!

** Od budúceho týždňa pozývame deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov na piatkové detské sv. omše. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa zarátavajú ako zaočkované osoby, takže na sväté omše môžu prichádzať!

** Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku na budúcu nedeľu 23. januára 2022 (u nás zvyčajným spôsobom na konci svätých omší pri dverách kostola). V minulom roku sa vyzbieralo 28 640,62 €. Vďaka Vaším milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Egyéb hirdetések:

** Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2022. január 12-től a szentmisék továbbra is OP rendszerben lesznek, de már szentmisénként 100 személy részére. A szentmisékre már nem szükséges feliratkozni. Kérünk mindenkit, hogy a templomban továbbra is viseljünk FFP2-es típusú szájmaszkot és mindig (hétköznap is) legyen nálunk az oltási igazolásunk!

** Anyaszentegyházunk a tanítói és nevelői küldetését az egyházi iskolákon keresztül is teljesíti. Annak érdekében, hogy az egyházi iskoláink tovább fejlődhessenek, egyházmegyénk minden egyházközségében jövő vasárnap, 2022. január 23-án gyűjtés lesz (nálunk a megszokott módon a szentmiék után, a templom bejáratánál). A tavalyi évben erre a célra az egyházmegyénkben 28 640,62 € gyűlt össze, amelyet erre a célra fordítottunk. Adományaikat Isten fizesse meg!