Posted on

Oznamy, Hirdetések – 15.01.2023 – 22.01.2023

**    V sobotu, 18. februára 2024 sa uskutoční 4. Farský rodinný ples, na ktorý srdečne všetkých pozývame. Lístky si onedlho budete môcť zakúpiť pred kostolom po nedeľných svätých omšiach. Bližšie informácie budú aj na našej nástenke!

 

**    Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej
arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 37.221,39 €. Vďaka Vaším milodarom budeme môcť aj naďalej finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

**    Srdečne pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí sú už nahlásení a pripravujú sa na prijatie Najsvätejšej Sviatosti na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2023, v piatok hneď po detskej svätej omši.

———————————–

**    2023. február  18-án, szombaton kerül megszervezésre a 4. Egyházközségi családi bál, amelyre már most hívunk minden kedves érdeklődőt. A belépőjegyeket rövidesen majd a vasárnapi
szentmisék után, a templomunk előtt tudják majd megvásárolni. Bővebb információk lesznek a faliújságon is!

 

**    2023. január 22-én, vasárnap, a megszokott módon, templomunk bejáratánál egyházmegyénk egyházi iskolái részére lesz gyűjtés. Az elmúlt évben 37 221,39 EUR gyűlt össze, amelyből tudtuk
segíteni az egyházi iskoláink feljődését. Adományaikat Isten fizesse meg!