Posted on

Oznamy, Hirdetések – 31.12.2023 – 07.01.2024

·     Výťažok z vianočného benefičného koncertu bol 1196,10

·  Zapisovanie úmyslov na sv. omše na ďalší mesiac je vždy od 10 dňa v mesiaci cez úradné hodiny, osobne alebo telefonicky.

·   Úradné hodiny sú v stredu o 14:30 – 16:30 a v piatok od 9:00 – 12:00, okrem štátnych sviatkov.

·     Sv. omša za zosnulých za uplynulý mesiac bude bývať v druhom týždni niektorý všedný deň. Najbližšie bude 8.1.2024 o 18:00.

·     Spovedáme cez týždeň ½ hod. pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv. omši.

·   Mladí a deti (e-Rko) našej farnosti pripravili pre Vás “Vianočnú tieňohru” – 1.1.2024 o 16:30 v našom kostole. Bude predstavené vianočné obdobie spracované podľa Biblie v obrazoch so zamysleniami a hudobným doprovodom.

·     4.1. vo štvrtok bude sv. omša o 6:15 a po nej bude celodenná Eucharistická adorácia.

·     Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do Kráľovej pri Senci na Včelársku Paseku 6.1.2024 o 17:00.

·     Katarínkovci pozývajú 6. januára 2024 od 13:00 do 16:00 hod. na podujatie Traja králi na Katarínke. V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14:00 hod., živý betlehem a výstup do veže. Akcia sa koná pri príležitosti 800 rokov od prvých jasličiek a 30 rokov projektu Katarínka.

·     Mariánska pobožnosť „Večeradlo“ bude 6.1. v sobotu na sviatok Zjavenia Pána o 15:00. za účasti p. dekana pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Pozývame vás, aj touto formou na začiatku roka 2024 zasvätiť seba a farnosť Panne Márií.

·     Stále platí pozvánka na farskú desiatu, ktorá je najbližšie 7.1.2024 po sv. omši o 9:30.

·     Nakoľko budú sv. omše v maďarskom jazyku aj 1.1. a 6.1., nebudú 3.1. a 5.1.

·     Ďakovná pobožnosť na konci roka bude na záver sv. omše. Kto sa pri nej zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

·  1.1.2024 Vzývanie Ducha Svätého a zasvätenie detí a farnosti Panne Márii: kto sa zúčastní na speve Príď, Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.