Posted on

Oznamy, Hirdetések – 10.03.2024 – 17.03.2024

   Na adoráciu vo štvrtok sa môžete zapísať do časového rozvrhu na novinovom 

stolíku.

   Krížová cesta býva v piatok o 17:25 a v nedeľu o 15:00 v maďarskom jazyku.

  Oznam pre tých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania: Od 8. ročníka ZŠ (14+) sa môžete prihlásiť cez stránku našej farnosti https://www.rksala.sk/ a zaregistrovať sa cez link: https://bit.ly/saconfir

   Pozývame všetkých mladých, osobitne záujemcov o birmovku, na Večer pre mladých v piatok 15.3. O 17:25 modlitba krížovej cesty, sv. omša a potom v pastoračnom centre spoločenské hry. Pozri plagát na nástenke.

   Prijímacie a informačné stretnutie záujemcov o birmovku bude 21.3. po sv. omši o 18:40.

   Brigáda bude v sobotu 16.3. od 9:00 do 14:00 na farskom dvore a aj upratovanie na fare. Občerstvenie a obed bude zabezpečený. Chceme upraviť záhradu, vyrovnať terén, pri krajoch zasadiť ovocné stromy. Kto môže, nech si prinesie aj náradie –  lopata, hrable, fúrik, rýľ. Prosím vás, berte tento oznam ako osobné pozvanie.

   „Podeľme sa“ – „pôstna polievka“ sa bude podávať v pastoračnom centre a na farskom dvore v nedeľu 17.3 od 9:00 do 12:30. Dobrovoľným príspevkom podporíme ľudí v núdzi. Viac na plagáte na nástenke.

   Pozývame na Krížovú cestu rodín, v nedeľu 17.3. o 15:00 na pútnické miesto Studnička-Pozba. Doprava vlastným spôsobom.

   Marcová zbierka na organ bude na budúcu nedeľu.

  Modlitba za uzdravenie bude počas 3 dní po sv. omši od pondelka do stredy.

 

 —————————————————————————–

** Mai   vasárnap 15 órától kereszúti ájtatosságot tartunk a templomunkban. 

** Jegyesoktatás, csütörtökön 16:00 órai kezdettel lesz a plébánián.

** Orgonánk javítására a februári hónapban, 1822,01,-€ gyűlt össze.  Az adományaikat a jó Isten fizesse meg!

** Ezen a héten a hivatalos órák a plébánián  csütörtökön és pénteken lesznek,
délelőtt 9:00 – 10:30.

** Pénteken, 17:25-től, szlovák nyelvű keresztút lesz.

**Fiatalok jeletkezését várjuk a bérmálás szentség felvételére. Feltétel az általános iskola 8. osztályának látogatása vagyis, akik betöltötték 14.életévüket. Jelentkezni lehet egyházközségünk honlapján: https://www.rksala./ Regisztrációt a következő linken tehetik meg:https://bit.ly/saconfir

** Szeretettel várjuk a fiatalokat, főleg a bérmálkozókat, fiatalok estéjére, mely március 15- én, pénteken kerül megrendezésre. Program 17:25-kor kereszúttal kezdődik, majd szentmisével folytatódik, szentmisét követően a pasztorációs központban társas játékokkal folytatódik a program. Faliújságon az információkat megtalálják.