Zachráňme storočný skvost šalianskeho kostola

Milí priatelia, 

 

ďakujeme, že ste klikli na tento odkaz. Dovoľte nám, aby sme vás zoznámili s našou myšlienkou. 

 

Zachráňme storočný skvost šalianskeho kostola 

 

Naším cieľom je generálna oprava takmer storočného organa, ktorý sa nachádza vo farskom kostole svätej Margity Antiochijskej. 

 

Súčasný organ je zrejme druhým alebo tretím v poradí, od postavenia kostola. Predošlé nie sú zdokumentované. Predchádzajúci nástroj a
jeho autor je neznámy, avšak podľa niekoľko použitých drevených píšťal z tohto organa sa možno domnievať, že sa jednalo o nástroj z dielne Pažických z Rajca. 

 

V roku 1929 sa však jednalo o úplnú novostavbu organa od firmy Rieger. Ide o o dvojmanuálový, 25-registrový organ s pedálom, ktorý má pneumatické
traktúry a kužeľkové vzdušnice. Celý nástroj je umiestnený v jednej skrini na štyroch vzdušniciach. Vzdušnica I. manuálu je umiestnená za prospektom napravo od stredovej osi nástroja. Vzdušnica II. manuálu je umiestnená v žalúziovej skrini za prospektom naľavo od stredovej osi nástroja. 

 

V súčasnosti nie sú známe bližšie informácie k opravám organa od roku jeho postavenia. Bližšie nešpecifikovaná oprava prebehla okolo roku 1968.
V marci 2016 bola vykonaná základná údržba a vyčistenie nástroja od prachu po maľovke kostola. Zároveň bolo spravené čiastočné ladenie niektorých
registrov. Za celé obdobie fungovania nástroja, nebola teda realizovaná žiadna väčšia oprava nášho organu.

 

V akom stave sa nachádza organ? 

 

Organ je v súčasnosti v zlom technickom stave. Je vysoko znečistený, značne rozintonovaný a rozladený. Viaceré časti sú opotrebené. Niektoré registre nezapínajú a takisto nefungujú niektoré tóny alebo fungujú sporadicky a nespoľahlivo. 

 

Silné opotrebovanie sa prejavuje hlavne v hracom stole, zasekávajú sa klávesy a niektoré pedále. Registrové kombinácie nefungujú. Taktiež je potrebné opraviť vzduchotechniku nástroja: revíziu ventilov, výmenu tesnení, nové mechy a elektrický ventilátor. Ďalej je potrebné prečistenie
dvetisíc píšťal, poškodené si žiadajú opravu. 

 

Do nástroja je ťažký prístup, plánuje sa zrekonštruovať vnútorná zadná časť organového stroja, pre uľahčenie servisu. Zároveň bude realizovaný
preventívny náter dreva voči červotoču. Nástroj je v hrateľnom stave, avšak vo veľmi obmedzenej miere.

 

Pozývame vás do projektu Otvorené dvere

 

Organ v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali je vzácne dielo, ktoré tvorí identitu našej farnosti, mesta i regiónu, v ktorom žijeme. Rozhodli sme sa, že pred 100. jubileom, ktoré oslávime v roku 2029, sa pokúsime o jeho generálnu opravu. Vo farnosti sme preto vytvorili projekt s názvom Otvorené dvere. 

 

„Dnes už svätý Ján Pavol II. po svojom zvolení za pápeža povedal: Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi.  Aj my sa chceme začať otvárať. Bohu, ľuďom. A spolu hľadať cesty k tomu, ako naplniť jednu vzácnu myšlienku. Postupne pracovať na tom, ako spoločnými silami opraviť
takmer storočný skvost v našom meste,” uviedol dekan v Šali Peter Nagy. 

 

Ako môžete podporiť myšlienku opravy organa? 

 

Arcibiskupský Úrad v Trnave nám schválil účelovú zbierku na generálnu opravu nášho organu.

 

Oprava má trvať približne jeden a pol roka. Navrhujeme, aby bola rozdelená na viacero fáz. Začnú sa, keď budú vyzbierané finančné prostriedky na
úvodnú fázu. Celkovo je nutné pre tento účel získať približne 80 tisíc €. Naša farnosť ich firme, ktorá bude vybraná z viacerých ponúk, bude uhrádzať vo viacerých splátkach.

 

Finančne začali tento účel podporovať ako prví veriaci našej farnosti. Od novembra 2022 prebiehajú raz do mesiaca v kostole zbierky na opravu organa (každú nedeľu po 15. dni v mesiaci – zbierka do “košíka” pri dverách kostola). O aktuálnom výnose informujeme vždy v oznamoch, ktoré sú sprístupnené na výveske kostola i pri kostole, ako aj na titulnej strane tejto webstránky. 

 

Rozsahom prác nás však čaká náročný projekt, ku ktorému chceme prizvať nielen všetkých farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. Preto Vás: 

 

1) Prosíme o modlitby na tento účel. Bez nich by to nešlo. Obetujme ich za to, aby sa nám tento náš zámer podaril.
    Veríme, že s Božím požehnaním to zvládneme.  

 

2) Pozývame vás k tomu, aby ste šírili túto myšlienku medzi ľudí. Povedzte im o tom, že môžu podporiť túto mylšienku.
    Je to veľmi jednoduchá a účinná forma, ako dostať túto myšlienku ďalej. 

 

3) Pozývame k finančnej podpore. Ako na to? Ozvite sa Michalovi Lipiakovi (0908 640 836 / mlipiak@gmail.com). 

     Ak by ste chceli prispieť priamo prevodom, na nástenke v kostole je uvedené číslo bankového účtu,
     špeciálne zriadeného pre účel opravy organu. 

 

4) Zorganizujte podujatie na podporu tejto myšlienky. Ak poznáte nejakú akciu, ktorá môže byť obohatená o charitatívny rozmer podpory organu,
    ozvite sa nám. Ak vám chýbajú informácie, radi vám ich dodáme. Stačí sa nám ozvať.
    Zdieľajte túto myšlienku na všetkých dostupných kanáloch, ktoré poznáte. Zdieľajte ju na sociálnych sieťach. 

 

Ak vám napadla akákoľvek iná aktivita, ktorá môže prispieť k tomu, aby sme zvládli tento projekt, napíšte nám. 

 

O aktuálnom stave a postupe prác vás budeme priebežne informovať.  Veríme, že po generálke bude organ dôstojne slúžiť v liturgii aj ďalším generáciám. 

 

Zároveň bude možné aj koncertné využitie nástroja, na prezentáciu klasickej organovej hudby. Nech Pán odmení Vaše milodary a modlitby! 

 

Zo srdca Vám ďakujeme a žehnáme. 

 

Farnosť Šaľa