Krížová cesta rodín ulicami mesta Šaľa - 2023

Krížová cesta rodín ulicami mesta Šaľa - 2023

Dňa 7.4.2023 sa v Šali uskutočnila Krížová cesta rodín. Išli sme ulicami mesta Šaľa, kde sme pri jednotlivých zastaveniach rozjímali nad utrpením Ježíša Krista v súvislosti s rôznymi oblasťami nášho života.