Posted on

Oznamy, Hirdetések – 20.2.2022 – 27.2.2022

** Prosíme a povzbudzujeme veriacich, aby ste podľa možností cez Občianske združenie Rabbuni darovali našej farnosti 2 percentá z Vašej zaplatenej dane z príjmu fyzickej alebo právnickej osoby. Potrebné vyhlásenie sa
nachádza pri vchode do kostola, alebo si ho môžete stiahnuť tu. K tomuto vyhláseniu je potrebné priložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa a spolu to treba zaniesť na miestny Daňový úrad! 2 percentá z Vašich daní darujete už z Vašich zaplatených daní a nie sú to pre Vás výdavky navyše. Z príjmu by sme chceli financovať plánované vybudovanie spoločenskej miestnosti
      pri farskom úrade pre naše farské spoločenstvo! Prosíme Vás, aby ste o tejto možnosti dali vedieť aj Vašim rodinným príslušníkom a známym. Za Vašu dobrosrdečnosť Vám aj vopred ďakujeme!

 

** Kérjük a kedves híveket, hogy ha van rá lehetőségük, akkor Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ajándékozzák egyházközségünknek személyi jövedelemadójuk 2 százalékát. A szükséges nyomtatvány ki van helyezve a templom bejáratánál. A nyomtatványhoz még hozzá kell csatolni a munkaadó által kiállított igazolást, majd mindkét nyomtatványt le kell adni a helyi adóhivatalban. Az adó 2 százalékát a már befizetett adóból lehetséges ajándékozni, és ez nem jelent semmilyen újabb kiadást. A befolyt összegből a plébánia mellett tervezett, közösségi termünk kialakítását szeretnénk finanszírozni. Kérjük, hogy erről a lehetőségről szóljunk rokonainknak és ismerőseinknek is! Mindenkinek előre is köszönjük a jószívűségét!