Posted on

Cykloturistické púte Nitra – Trnava a Trnava – Nitra 2022

V rámci Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda

  K sviatku sv. Cyrila a Metoda pripravujeme rozšírenie Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda o cykloturistickú trasu, ktorá bude viesť z Nitrianskeho hradu – sídla biskupa nitrianskej diecézy do sídla trnavskej arcidiecézy. Trasa bude nadväzovať na každoročné pešie púte a cyklopúte veriacich z farnosti Močenok do Nitry a tiež cyklopúte do Trnavy. Nové úseky budú viesť po upravených alejách, ktoré boli už niekoľko desaťročí nepriechodné. Ďalšie úseky budú po asfaltových cyklochodníkoch a len malá časť po štátnych cestách.

Podujatie podporuje nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák a  spolupredseda Rady pre migrantov, utečencov/ a pútnikov pri KBS, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Krátke zastavenia budú mať cyklopútnici pri viacerých kostoloch, ktoré sú po trase. Počas prestávky sa dozvedia niekoľko informácií o kostole a farnosti.

Cykloturistická púť je na rozdelená na dve časti.

Prvá časť sa začne v nedeľu 3. júla o 9.00 sv. omšou v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a skončí približne o 19.00 v Arcibiskupskom úrade v Trnave. Potom bude zabezpečený prevoz cyklistov do Nitry.

Druhá časť sa začne v pondelok 4. júla o 15.00 sv. omšou v Arcibiskupskom úrade v Trnave a skončí v utorok 5. júla približne o 12.00 po skončení Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre na Svätoplukovom námestí. Nocľah zo 4. na 5. júla bude pre cyklistov zabezpečení v obci Močenok.

Trasa povedie cez farnosti: Nitra, Cabaj-Čápor, Močenok, Šaľa-Veča, Šaľa, Kráľová nad Váhom, Váhovce, Dolná Streda, Sereď, Vlčkovce, Modranka a Trnava.

Zdatnejší cykloturisti môžu absolvovať celú trasu, ktorá meria 73 km. Rekreační cyklisti môžu prejsť len niektorý z jej úsekov.

Je však potrebné, aby sa do 29. júna prihlásili na niektorej z e-mailových adries:
 – sykora@videoplus.sk,
 – mocenok.farnost@gmail.com.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Sýkora,
                               tel.: 0915 712 591

 • Organizátori:
 • Nitrianske biskupstvo
 • Trnavské arcibiskupstvo
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Mesto Nitra
 • Mesto Šaľa
 • Obec Močenok
 • Farnosť Močenok
 • OZ ReAnimare
 • OZ Kreatívni ľudia
 • Partneri:
  Združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
 • Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj
 • Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 • Slovenský cykloklub
 • Slovenský Orol
 • EKVOIA Capital s.r.o.
 • Duslo Šaľa, a.s.
 • JUVAMEN, o.z.