Posted on

Oznamy, Hirdetések – 17.07.2022 – 24.07.2022

 

** Oznamujeme veriacim, že každý štvrtok je aj naďalej celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, vždy od 8:00 hod. do večernej svätej omše!

 

** 20. júla 2022, v stredu bude slávnosť patrónky našej farnosti, sv. Margity Antiochijskej. Svätá omša bude aj ráno   od 8:00 hod.

 

** Od 17. do 24. júla 2022 bude celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2022. Podrobný program nájdete na našej nástenke!

 

** Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

 

———————————–

 

 

** Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy csütörtökönként, továbbra is van egésznapos
szentségimádás
, mindig 8:00 órától az esti szentmiséig!

 

** 2022. július 20-án, szerdán lesz egyházközségünk védőszentjének, Antióchiai Szent Margitnak az ünnepnapja!

 

** 2022. július 19-én, kedden, 17:00 órától a Szentkút   Pozba-i zarándokhelyen Böjte Csaba ferences atya celebrál szentmisét. A szervezők szeretettel várják a kedves testvéreket!

 

** A pozsonyi Komensky Egyetem Katolikus Teológiai Kara a 2022/23-as akadémiai évtől kiegészítő képzést indít katolikus hitoktató szakon a pedagógusok és asszisztensek részére.

A két évig tartó képzés távúton lesz, elvégzése után képesítés szerezhető a katolikus hit- és vallásoktatásra. 2022. szeptember végéig lehetséges jelentkezni. 

 

Bővebb infomációk találhatóak a www.frcth.uniba.sk weboldalon.