Posted on

Oznamy, Hirdetések – 16.10.2022 – 23.10.2022

** Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne vyzdvihnúť v sakristii. Prihlásiť je možné deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území našej farnosti!

 

** 23. októbra 2022, bude misijná nedeľa. Modlime sa za misie a vtedy bude aj celoslovenská zbierka, u nás na konci svätej omše pri vchode do kostola. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

 

** 18. októbra 2022, v utorok bude aj v tomto roku iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“. Povzbudzujeme rodiny aby sa zapojili do tejto modlitby. Plagát je na nástenke a brožúrky sú položené na stolík pre noviny!

 

 

** Klub Ústredia Slovenskej Kresťanskej Inteligencie v Šali Vás pozýva na prednášku s videoprojekciou o živote, kultúre a stavbách peruánskych indiánov – Inkov, ktorá sa bude konať v Bábkovej sále Kultúrneho domu,  dňa 21. októbra 2022 o 17:00 hod.

 

———————————–

 

** Hirdetjük a szülőknek, hogy a jelentkezési lapot az első szentáldozásra a gyermekük számára, átvehetik személyesen a sekrestyében! Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek egyházközségünk területén van az állandó lakhelye!

 

** 2022. október 23-án lesz missziós vasárnap. Imádkozunk a missziókért és ekkor lesz az országos gyűjtés is, nálunk a szentmisék után a templom bejáratánál. A szlovákiában összegyűjtött összeg idén a kambodzsai plébániák részére lesz felajánlva, amelyek a fogyatékos emberekkel is foglalkoznak. Adományaikat Isten fizesse meg!

 

** 2022. október 18-án, kedden lesz az idén is a „Millió gyerek imádkozza a rózsfűzért“ elnevezésű kezdeményezés. Bátorítjuk a családokat, hogy kapcsolódjanak bele ebbe az imádságba. A plagát megtalálható a faliújságon és a brozsúrák az újságok asztalkáján.

 

 

** A Szlovák Keresztény Értelmiségiek Klubja meghívja a kedves testvéreket a vetítéssel egybekötött előadásra a perui indiánok – inkák életéről, kultúrájáról és épületeiről, amelyre 2022. október 21-én, 17:00 órától kerül sor a helyi kultúrház bábtermében.