Posted on

Oznamy, Hirdetések – 06.11.2022 – 13.11.2022

** Všetkých, osobitne rodiny pozývame na tradičný Svätomartinský sviečkový sprievod v piatok 11. novembra po detskej svätej omši. Pozývame deti, aby si vyrobili a priniesli lampióny. Sprievod bude ukončený malým občerstvením na farskom dvore, na ktorý s láskou a vďačnosťou prijímame zákusky alebo pagáčiky. Ďakujeme za takúto pomoc. Všetky informácie nájdete na plagáte na nástenke!

 

** Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku bude Trnavská novéna od 12. novembra! Podrobný program nájdete na plagáte na nástenke! Povzbudzujeme každého, aby ste sa v rámci svojich možností zúčastnili na slávnostných svätých omšiach.

 

** Prosíme a povzbudzujeme veriacich, aby sme si viac všímali ľudí okolo seba, či nepotrebujú našu lásku v rôznych životných situáciách. Naša farnosť spolu s charitou dáva do pozornosti možnosť získať plienky pre novonarodené a malé deti. Nemusia to byť iba sociálne prípady, ale ak vieme o rodine, ktorej by to pomohlo, prosíme Vás dajte nám o tom vedieť na farskom úrade cez úradné hodiny buď osobne alebo telefonicky.
Ďalšia možnosť na pomoc bude potom koncom novembra v rámci charitnej zbierky trvanlivých potravín v Tescu. O tejto možnosti Vás ešte 
budeme informovať. Ďakujeme každému, kto chce pomáhať s bratskou láskou!

 

** Vo štvrtok, 10. novembra bude rekolekcia kňazov nášho dekanátu v Kráľovom Brode. Svätá omša sa začne o 9:00 hod. Kto má možnosť, s láskou ho očakávame!

 

 

** Členovia občianskeho združenia Láska v nás ďakujú všetkým veriacim, ktorí  sa zapojili  do zbierky “Sviečka
za nenarodené deti”. Vyzbierali sme 183 Eur, ktoré sme poslali na účet Fóra života. Všetkým Pán Boh zaplať!

 

———————————–

 

 

 ** Szeretettel hívjuk a családokat és a gyerekeket a már hagyományos szentmártoni lámpás körmenetre, amelyre november 11-én, a szlovák nyelvű gyerekmise után kerül sor. A gyerekek lámpást is készíthetnek és hozhatnak magukkal. A körmenet után egy kis megvendégelés lesz a plébánia udvarán, amelyre szeretettel fogadunk sós és édes süteményeket. Köszönjük az ilyen segítséget. Bővebb információk a faliújságon található plakáton olvashatóak!

 

** Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ebben az éveben is november 12-től megszervezésre kerül a Nagyszombati novéna a Szűzanyához. A részeletes program megtalálható a faliújságra kifüggesztett plakáton! 

 

** Kérjük és bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy jobban vegyük észre, és szeretettel álljunk oda testvéreink mellé. Egyházközségünk a karitásszal együtt újszülöttekre és kis gyerekekre való pelenkákat tud bebiztosítani. Nem csak a
szociális esetekről van szó, hanem segítünk azoknak, akiknek jól esik és jól jönne a segítség. Ha tudunk ilyen családokról, jelezzük azt a plébánián a hivatali órák alatt személyesen vagy telefonon keresztül.

 

A következő lehetőség a szeretetből fakadó tettekre lesz majd a karitász tartós élelmiszer gyűjtése november végén a
Tescoban. Erről majd még informáljuk a kedves testvéreket. Köszönjük a szeretetből fakadó segítőkészséget!

 

** Csütörtökön, november 10-én, Királyrévben lesz esperesi körzetünk papi rekollekciója. A szentmise 9:00 órakor kezdődik. Akinek van lehetősége, szeretettel várjuk!

 

** A Szeretet Mibennünk Polgári Társulás tagjai köszönik a kedves híveknek támogatást a meg nem született gyermekek mécsesének megvásárlásával. Összesen 183 Eur gyűlt össze, amelyet elküldtünk a Fórum života szervezet számlájára. Adományaikat  Isten fizesse meg.