Posted on

Oznamy, Hirdetések – 09.04.2023 – 16.04.2023

**   Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na chod našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, ku ktorému je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa.

 

**   Ďakujeme každému, kto akýmkoľvek spôsobom sa zapojil do prípravy a priebehu veľkonočných sviatkov a krížovej cesty na Veľký piatok.

 

**   11. apríla 2023, na Veľkonočný pondelok, sväté omše v slovenskom jazyku budú o 8:00 hod. a o 18:00 hod.

 

**   16. apríla 2023, v nedeľu bude aprílová zbierka na opravu nášho organa.

 

**   V našej farnosti začíname s aktivitou „farská desiata“. V nedele po svätej omši o 9:30 hod. v našej spoločenskej miestnosti budeme mať možnosť sa stretnúť, porozprávať sa a budovať medziľudské vzťahy. Prvé stretnutie bude na 2. veľkonočnú nedeľu, 16. apríla 2023. Srdečne pozývame drahých veriacich!

 

Prajeme Vám milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky! 


———————————–

 


**   Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy a Rabbuni Polgári Társuláson keresztül ebben az évben is lehetséges ajándékozni befizetett személyi jövedelemadójuk 2 %-át a pasztorációs helyiség működésére. A nyomtatványt megtalálják az újságok asztalkáján, amelyhez a munkaadótól kapott igazolást kell hozzácsatolni.

 

**   Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon belekapcsolódott a húsvéti ünnepek és a nagypénteki keresztút előkészítésébe és ünneplésébe.

 

**   2023. áptilis 10-én, húsvéthétfőn a magyar nyelvű szentmise 9:30 órakor kezdődik.

 

**   2023. április 16-án, vasárnap lesz az áprilisi gyűjtés orgonánk javítására.

 

 

 

Mindenkinek áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepekt kívánunk!