Posted on

Oznamy, Hirdetések – 25.06.2023 – 02.07.2023

POZVÁNKA NA SLOVENSKÉ TE DEUM
POZVÁNKA NA MAĎARSKÉ TE DEUM

**   Ďakujeme Vám za milodary na opravu nášho organa. Vyzbierali sme 1 467,45 EUR. Spolu na tento účel máme k dispozícii 15 773,74 EUR.

 

**   V stredu, 28. júna 2023, svätá omša o 18:00 hod. bude ako primičná svätá omša novokňaza Vdp. Frederika Mudráka. Každého srdečne očakávame!

 

**   29. júna 2023, vo štvrtok, na cirkevne prikázanú slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla bude svätá omša aj o 6:30 hod.

 

 

**   Drahí veriaci, na konci týždňa začínajú deťom letné prázdniny. Radi by sme preto za tento školský rok poďakovali spolu s Vami. Pozývame Vás v piatok 30. júna na detskú svätú omšu o 18:00 a po nej vedľa kostola na malý benefičný koncert našich detí, ktoré pomáhajú vo farnosti. Symbolickým výťažkom podporíme opravu nášho organa. Každého, hlavne žiakov a študentov srdečne očakávame! Tešíme sa na Vás. 

———————————–

 

 

**   Köszönjük a kedves testvérek adományait orgonánk javítására. Ez alkalommal 1 467,45 EUR gyűlt össze. Összesen erre a célra 15 773,74 EUR áll a rendelkezésünkre.

 

**   2023. június 28-án, a 18:00 órakor kezdődő szlovák nyelvű szentmisét Ft. Frederik Mudrák újmisés atya fogja celebrálni. Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

**   2023. június 30-án, pénteken 9:30 órától lesz a magyar nyelvű, iskolai, év végi Te Deum – hálaadás. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk!