Posted on

Oznamy, Hirdetések – 02.07.2023 – 09.07.2023

**   Ďakujeme Vám za milodary na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbierali sme 835,06 EUR.

 

**   2. júla 2023, o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba „Večeradlo“.

 

**   Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá omša aj o 8:00 hod. a na prvý piatok aj o 6:30 hod.


**   Oznamujeme veriacim, že od 1. júla 2023 bude zmena úradných hodín na farskom úrade. V pondelok nebudú bývať úradné hodiny, stredajšie a piatkové budú predĺžené: pracovné dni v stredu od
14:30 do 16:30 hod. a v piatok od 9:00 do 12:00 hod. Cez tieto hodiny 
nás môžete  kontaktovať aj telefonicky. Vaše úradné žiadosti nám môžete adresovať aj cez e-mail a v prípade potreby zaopatrenia chorých môžete kontaktovať aj hociktorého kňaza po večerných svätých omšiach.

———————————–

**   Köszönjük a kedves testvérek adományait a Szentatya jótékonysági munkájára. Ez alkalommal 835,06 EUR gyűlt össze.

 

**   2023. július 2-án, vasárnap, 15:00 órától lesz templomunkban a „Večeradlo“ elnevezésű imádság.

 

**   Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2023. július 1-től megváltoznak a hivatali órák a plébánia hivatalában. Hétfőnként nem lesznek, szerdán és pénteken pedig meghosszabbított időben: munkanapokon szerdán 14:30 és 16:30 között, pénteken 9:00 és 12:00 között. Ebben az időben telefonon is lehet hívni, valamint bármikor e-mailen keresztül is el lehet kérvényt küldeni. Betegellátás esetén az esti szentmisék után lehet fordulni bármelyik lelkiatyához.