Posted on

Oznamy, Hirdetések – 23.09.2023 – 01.10.2023

**  Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne prevziať v sakristii. Prihlásiť sa môžu tie deti, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti. Taktiež v sakristii si môžu deti prebrať omšový denníček na tento školský rok.

 

** Spoločenstvo eRko pozýva všetky deti na detské eRko stretká, ktoré budú bývať každú sobotu od 10:00 do 12:00 v Materskom centre Mamy mamám. Na stretku s deťmi vytvárame spoločenstvo, rastieme v láske. Najbližšie stretnutie detí je
v sobotu 30. septembra.

 

** V nedeľu 24. septembra 2023 Vincentská rodina organizuje 17. ročník celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU 2023. Pomôcť môžete aj v tomto roku modlitbou a kúpou medovníkového srdiečka.

 

** Aj v tomto školskom roku chceme pokračovať v aktivite „Farská desiata“. Prvá desiata sa uskutoční v nedeľu, 24. septembra 2023 po svätej omši o 9:30 hod.
Zároveň v rámci desiatej bude prebiehať aj organizačné stretnutie, na ktoré pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do organizácie stretnutí. Radi privítame nové rodiny, starších aj mladších jednotlivcov.

 

  

 

** Na opravu nášho organa v kostole sme vyzbierali 1 764,86 EUR. Ďakujem Vám aj za milodary, ktoré posielate na bežný účet. Spolu na tento úmysel máme k dispozícii 32 791,74 EUR.

 

———————————–

**  Hirdetjük a kedves szülőknek, hogy az elsőáldozásra szóló jelentkezési lapot gyermekük számára átvehetik a sekrestyében. Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek állandó vagy átmeneti lakhelye van egyházközségünk területén. A gyerekek a sekrestyében átvehetik az idei évre szóló szentmisenaplót is.

 

** A vincés közösség ebben az évben is, immáron 17. alkalommal, 2023. szeptember 24-én, vasárnap szervezi meg a „BOJ PROTI HLADU“ kezdeményezést, amelyet imádsággal és mézes szívecske megvásárlásával tudunk támogatni.

 

** A vághosszúfalusi hívekkel közösen zarándokutat tervezünk Máriavölgybe, 2023. október 7-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából. Jelentkezni lehet Hajdú Gabriellánál a 031/7713091-es telefonszámon.

 

 

** 2023. szeptember 24-e, vasárnaptól folytatódik egyházközségünkben a „Farská desiata“ elnevezésű kezdeményezés a 9:30 órakor kezdődő szentmise után. Az érdeklődőket szeretettel hívjuk és várjuk!


** Ebben a hónapban orgonánk javítására a templomban 1 764,86 EUR-t gyűjtöttünk össze. Köszönjük azokat az adományaikat is, amelyeket a folyószámlára küldenek. Összesen erre a célra 32 791,74 EUR áll a rendelkezésünkre.