Posted on

Oznamy, Hirdetések – 01.10.2023 – 08.10.2023

**  Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne prevziať v sakristii. Prihlásiť sa môžu tie deti, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti. Taktiež v sakristii si môžu deti prebrať omšový denníček na tento školský rok.

 

** 1. októbra 2023, v nedeľu o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba „Večeradlo“.

 

 

** 6. októbra 2023 bude prvý piatok v mesiaci október. Svätá omša bude aj o 6:30 hod.

———————————–

 

**  Hirdetjük a kedves szülőknek, hogy az elsőáldozásra szóló jelentkezési lapot gyermekük számára átvehetik a sekrestyében. Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek állandó vagy átmeneti lakhelye van egyházközségünk területén. A gyerekek a sekrestyében átvehetik az idei évre szóló szentmisenaplót is.

 

 

** 2023. október 1-én, vasárnap 15:00 órától lesz a „Večeradlo“ elnevezésű imádság.