Posted on

Oznamy, Hirdetések – 15.10.2023 – 22.10.2023

**  Oznamujeme rodičom, že prihlášku na prvé sväté prijímanie pre svoje dieťa si môžu osobne prevziať v sakristii. Prihlásiť sa môžu tie deti, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území našej farnosti. Taktiež v sakristii si môžu deti prebrať omšový denníček na tento školský rok.

 

** 22. októbra 2023, v nedeľu bude misijná nedeľa. Modlime sa za misie a v ten deň bude aj celoslovenská zbierka na misie.

 

** Srdečne pozývame tých veriacich, ktorí sa chcú zapojiť do Spoločenstva Božieho milosrdenstva – FAUSTÍNUM na organizačné stretnutie s rehoľnými sestrami Božieho milosrdenstva, ktoré sa uskutoční 19. októbra 2023, vo štvrtok o 15:30 hod. v našom pastoračnom centre.

 

** Povzbudzujeme deti, aby sa aj v tomto roku, dňa 18. októbra 2023, v stredu zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Bližšie informácie nájdete na stránke www.miliondeti.sk.

 

** Oznamujeme rodičom a deťom, že okrem prvých piatkov sú znova piatkové detské sväté omše. Každého s láskou pozývame!

 

 

** Oznamujeme veriacim, že na základe rozhodnutia otca arcibiskupa, Vsdp. Peter Nagy dekan nášho dekanátu a farár našej farnosti zo zdravotných dôvodov končí v tejto službe a bude slúžiť ako farár v inej farnosti. Od 1. novembra 2023 novým dekanom a farárom bude Vsdp. Maroš Lovič. Prosíme o modlitby za našich duchovných otcov.

 

———————————–

 

 

**  Hirdetjük a kedves szülőknek, hogy az elsőáldozásra szóló jelentkezési lapot gyermekük számára átvehetik a sekrestyében. Azok a gyerekek jelentkezhetnek, akiknek állandó vagy átmeneti lakhelye van egyházközségünk területén. A gyerekek a sekrestyében átvehetik az idei évre szóló szentmisenaplót is.

 

** 2023. október 22-én, vasárnap lesz missziós vasárnap. Imádkozzunk a missziókért, valamint ezen a napon van az országos gyűjtés a missziókra.

 

** Meghívjuk azokat a kedves testvéreket, akik szeretnének belekapcsolódni az Isteni irgalmasság – FAUSTÍNUM közösségbe, hogy jöjjenek el egy szervezési találkozóra az Isteni irgalmasság nővéreivel, amelyre 2023. október 19-én, csütörtökön, 15:30 órai kezdettel lesz a pasztorációs központunkban.

 

** Bátorítjuk a gyerekeket, hogy ebben az évbven is, 2023. október 18-án, szerdán, kapcsolódjanak bele az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezésbe. Bővebb információk a www.miliondeti.sk weboldalon szerezhetőek.

 

 

** Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy érsek atyánk dömntése alapján, Ft. Nagy Péter, esperes-plébános atya, egészségügyi okok miatt más egyházközség plébánosa lesz. 2023. november 1-től az új esperes-plébános Ft. Maroš Lovič lelkiatya lesz. Imádkozzunk továbbra is a lelkiatyákért.