Posted on

Oznamy, Hirdetések – 19.11.2023 – 26.11.2023

**  Dnes je zbierka v mesiaci november na opravu nášho organa.

 

** V nedeľu 19.11. po sv. omši o 9:30 pozývame na farskú desiatu do pastoračného centra.

 

**  V nedeľu 19.11. po večernej sv. omši pozývame do pastoračného centra všetkých tých, ktorí sa chcú podieľať na činnosti farského spevokolu.

 

** Na budúcu nedeľu máme slávnosť KRISTA KRÁĽA. Kto sa v túto slávnosť zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.