Posted on

Oznamy, Hirdetések – 26.11.2023 – 03.12.2023

**  Tradične aj tento rok budú mamy z materského centra v spolupráci so skautkami ponúkať na predaj adventné vence, v prvú adventnú nedeľu pred rannými slovenskými sv. omšami, cena jedného venca je 15€ a jeho kúpou podporíte chod materského centra. 

  

**  V nedeľu 3.12.dopoludnia na všetkých sv. omšiach sa budú posviacať adventné vence. Vence treba uložiť k oltáru sv. Jozefa.

 

**  Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). Viac na stránke: www.ksnr.sk

 

**  Novembrová zbierka na opravu nášho organa bola  1855,2 €. 

 

**  Kto sa dnes v túto slávnosť Krista Kráľa verejne pomodlí modlitbu zasvätenia: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

**  Dnes je 38. SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE. Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples, na ktorý ste pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Viac informácií na plagáte alebo na sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy. 

 

 

**  Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

—————————————————————–

 

Ezévben is az édesanyák közössége advent 1. vasárnapján a szentmise előtt fog árulni a templom bejáratánál adventi koszorúkat. Egy darab ára 15 EUR.

 

A szervezők szeretettel hívják a fiatal férfiak jelentkezését a számukra szervezett lelki megújulásra. Bővebb információk a www.ksnr.sk oldalon és a hirdetőtáblán találhatóak.

 

A novemberi gyűjtés alkalmával orgonánk javítására 1 855,20 EUR gyűlt össze.

 

Teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a mai napon elimádkozzák a „Jézus, az emberi nem megváltója“ kezdetű imádságot.

 

Ma van a fiatalok 38. világnapja.

 

Főegyházmegyénk szeretettel hívja a fiatalokat az egyházmegyés fiatalok báljára. Bővebb információk a hirdetőtáblára kifüggesztett plakáton találhatóak.

 

Jövő vasárnap lesz az országos gyűjtés a karitász céljaira.

 

Szeretettel hívjuk a családokat és az érdeklődőket 2023. december 1-én, pénteken, a vághosszúfalusi kultúrházban megszervezett közös adventi koszorú készítésére. 18 órakor kezdődik a szentmise és ezt követően lesz a koszorúk készítése.

 

 

Értesítjük a szülőket és a gyerekeket, hogy a megszokott  yerekfoglalkozás nem ma, hanem egy héttel később  2023. december 3-án, 15:00 órától lesz a plébánia közösségi termében.