Posted on

Oznamy, Hirdetések – 17.12.2023 – 24.12.2023

·    Koncert maďarskej ZŠ bude v piatok o 16:00 v kostole.

 

·     Príď na nácvik farského spevokolu v sobotu o 16:30 do pastoračného centra.

 

·   Prosíme o pomoc ľudí, ktorí by mohli prísť v utorok 19.12. pomôcť ozdobiť stromčeky po
večernej sv. omši. 

 

·    Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť do vašich rodín v pondelok 25.12. medzi 14:00 a 17:00 hod. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami. V našom kostole budú koledovať 26. 12. po sv. omšiach. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

 

·     Betlehemské svetlo sa bude rozdávať v nedeľu 24.12. dopoludnia po všetkých svätých omšiach

 

·     Nedeľné sv. omše budú len dopoludnia , večerná omša o 18.00 nebude.

 

·     Sv. omše o 15.30, 22.30 a 0.00 sú už sv. omše zo sviatku Narodenia Pana, nie nedeľné.

 

 

·     Kalendáre na rok 2024 si môžete zakúpiť v sakristii. Cena 2 eura za nástenný a 2,5eur za stolový

 

 

 ·     Egyházközségünk énekkara szombaton 16:30 órától a pasztorációs helyiségben tartja a próbáját,
     amelyre szeretettel hívják az érdeklődőket.