Posted on

Oznamy, Hirdetések – 14.01.2024 – 21.01.2024

·     Kňazské spoločenstvo bude v pondelok od 12:00 hod. Prosím o modlitby.

·     Stretnutie snúbencov bude v stredu 17.1. o 19:00 na fare.

·     Stretnutie katechétov (učiteľov náboženstva) bude vo štvrtok 18.1. o 17:00 na fare.

·     Od 18. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

·     Viliam Belej a Oskar Provodovský budú pokrstení o 11:00 v kostole.

·  Pozývame všetky deti na nácvik piesní pred nedeľnou sv. omšou o 9:30. Najbližší nácvik bude v nedeľu 28.1. o 9:00 v kostole.

· Pozývame všetky deti aj na pravidelné eRko stretká. Najbližšie stretko bude 20.1. o 10:00 v MC Mamy mamám.

·     21. 1. na budúcu nedeľu bude januárová zbierka na opravu nášho organa.