Posted on

Oznamy, Hirdetések – 21.01.2024 – 28.01.2024

·     Túto nedeľu 21.1. po sv. omši o 9:30 vás pozývame na farskú desiatu do pastoračného centra.

·     Stretnutie snúbencov bude vo štvrtok 25.1. o 11:00 na fare.

·     25.1. v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude v našom kostole ekumenická pobožnosť o 17:00 hod. Kto sa na nej aktívne zúčastní môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

·     Pozývame všetky deti na nácvik piesní pred nedeľnou sv. omšou o 9:30. Najbližší nácvik bude v nedeľu 28.1. o 9:00 v kostole.

·     Oznam pre tých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania: Od 8 ročníka ZŠ (14+) sa môžete prihlásiť cez stránku našej farnosti https://www.rksala.sk/ a zaregistrovať sa cez link: https://bit.ly/saconfir

 

·     Dnes je januárová zbierka na opravu nášho organa.