Posted on

Oznamy, Hirdetések – 11.02.2024 – 18.02.2024

 

  
Všetky rodiny pozývame zapojiť sa počas najbližšieho týždňa do týždňa manželstva. Jeho slávenie začneme v utorok svätou omšou s príhovorom pre rodiny v kostole a večerom pre manželské páry na fare. Vo štvrtok nás po svätej omši čaká adorácia za rodiny a odovzdanie rodín Ježišovi. V piatok príďte na krížovú cestu za rodiny, svätú omšu s príhovorom pre rodiny a manželský večer, počas ktorého budeme hovoriť o vplyve online sveta na deti. O deti sa počas programu v utorok a v piatok postarajú animátori eRka. Týždeň vyvrcholí v nedeľu symbolickým vyslaním rodín. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke, webstránke farnosti a Facebooku farnosti – Farníci Šaľa.

   Popolcová streda. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. Podrobnejšie na nástenke a na webstránke farnosti.

   V piatok bude Krížová cesta s rodinami o 17:25. Ostatné piatky bude vhodné, aby ju viedli ako po minulé roky rôzne skupiny. V sakristii sa môžete zapísať.

   Krížová cesta v maďarskom jazyku bude v nedeľu o 15:00.

   Úplné odpustky môže získať ten, kto koná pred riadne ustanovenými zastaveniami krížovú cestu v pôste, a splní aj ostatné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, odpor ku každému hriechu). Podobne aj tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť krížovej cesty, ale doma rozjímajú nad umučením Pána, taktiež aj ten, kto sa v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

   Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

   Pozývame všetky deti na nácvik piesní pred nedeľnou sv. omšou o 9:30. Najbližší nácvik bude v nedeľu 25.2. o 9:00 v kostole.

  Oznam pre tých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania:
Od 8. ročníka ZŠ (14+) sa môžete prihlásiť cez stránku našej farnosti
https://www.rksala.sk/ a zaregistrovať sa cez link: https://bit.ly/saconfir

   Pozývame vás na budúcu nedeľu (18.2.) na farskú desiatu o 10:30 do pastoračnej miestnosti.

 

 

 

** Minden családot szeretettel meghívunk, hogy vegyenek részt a Házasság hétén, mely a következő héten kerül megrendezésre. Házasság hetét kedden szentmisével kezdjük a templomban, a családokhoz szóló elmélkedéssel, a plébánián pedig a házaspárok estjével.
Csütörtökön a szentmise után, Szentségimádást tartunk a családokért. Pénteken tartjuk a családok keresztútját, s ezt követően a szentmisét is ill. házaspárok estéjét, ahol az online világ gyerekekre gyakorolt hatásáról beszélgetünk. A keddi és pénteki program során eRko animátorok vigyáznak a gyerekekre. Házasság Hete vasárnap csúcsosodik ki, családok szimbolikus küldetésével. További információt a faliújságon, ill. egyházközségünk honlapján találhatnak.

 

** Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak. Ezen a napon bűnbánati cselekedetet kell végeznünk, egyben szigorú böjti nap. Nagyböjti szent idő az elcsendesedés és a bűnbánat ideje. További információt a faliújságon, ill. egyházközségünk honlapján találhatnak.

 

** Pénteken 17:25 – től szlovák nyelvű keresztút lesz. Kérjük azon személyek ill. csoportok jelentkezését, akik az előző években is vezették a keresztutat, mihamarabb iratkozzanak fel a sekrestyében.

 

** Jövő vasárnap, 15 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartunk a templomunkban.

 

** Teljes búcsút nyerhetünk a Nagyböjti időszak alatt az általános feltételek betartása

mellett (szentgyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára). Hasonlóan teljes búcsút nyerhetnek, azok a hívek is, akik nem vehetnek részt a keresztúti  ájtatosságon, de otthon elmélkednek az Úr szenvedéséről.

 

** Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a Karitász részére.

 

** Minden gyermeket szeretettel várjuk, a 9:30-kor kezdődő szlovák nyelvű vasárnapi szentmisén elhangzott énekek begyakorlására. Legközelebbi próba, 2024.február 25-én, 9 órától lesz a templomunkban.

 

** Fiatalok jeletkezését várjuk a bérmálás szentség felvételére. Feltétel az általános iskola 8. osztályának látogatása vagyis, akik betöltötték 14.életévüket. Jelentkezni lehet
egyházközségünk honlapján:
https://www.rksala.sk/ Regisztrációt a következő linken tehetik meg:https://bit.ly/saconfir