Posted on

Oznamy, Hirdetések – 18.02.2024 – 25.02.2024

   Dnes je zbierka na charitu.

   Na budúcu nedeľu bude zbierka na organ.

   Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

   Úplné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra, apoštola, môžu získať (za zvyčajných podmienok) tí, ktorí od poludnia 21.2. do večera 22.2. navštívi katedrálny kostol a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery.

   Pozývame všetky deti na nácvik piesní pred nedeľnou sv. omšou o 9:30. Najbližší nácvik bude v nedeľu 25.2. o 9:00 v kostole.

   Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude 27.2. po sv. omši o 18:40 v kostole.

   Oznam pre tých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania: Od 8. ročníka ZŠ (14+) sa môžete prihlásiť cez stránku našej farnosti https://www.rksala.sk/ a zaregistrovať sa cez link: https://bit.ly/saconfir

   Pozývame vás túto nedeľu na farskú desiatu o 10:30 do pastoračnej miestnosti.

·          Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo si ho môžete stiahnuť TU. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa, a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.