Posted on

Oznamy, Hirdetések – 25.02.2024 – 03.03.2024

   Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme cez týždeň ½ hod.
pred sv. 
omšou a podľa potreby aj po sv. omši. Vo štvrtok spovedáme 
po rannej 
sv. omši podľa potreby a od 17:00 a aj počas sv. omše podľa potreby.


   Návšteva chorých bude v piatok do obeda. Ohláste svojich chorých na fare v čase úradných hodín: v stredu od 14:30 – 16:30 a v piatok od 9:00 – 12:00.

   Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude 27.2. po sv. omši o 18:40 v kostole.

   Snúbenecké ponaučenie bude v utorok o 20:00 na fare.

   Sv. omša s rodinami bude v stredu o 18:00 a po nej manželský večer na fare. Viac na plagáte na nástenke.

   Sv. omša s pomazaním chorých bude v piatok o 18:00.

   Katechumenát – príprava dospelých k sviatostiam (krst, prijímanie, birmovka) začne v piatok o 20:00 na fare.

   Mariánska pobožnosť „Večeradlo“ bude 3.3. o 15:30 v kostole.

·       Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich
zaplatených daní
 cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo na stránke farnosti https://www.rksala.sk/ alebo si ho môžete stiahnuť TU. 
K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa,
a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.

   Zbierka na charitu bola 1 334,35  


   Dnes je februárová zbierka na organ.

  Oznam pre tých, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania: Od 8. ročníka ZŠ (14+) sa môžete prihlásiť cez stránku našej farnosti https://www.rksala.sk/ a zaregistrovať sa cez link: https://bit.ly/saconfir

   Srdečne pozývame miništrantov na Deň otvorených dverí do kňazského seminára 2. marca 2024. Program začne o 10:00. – sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre, potom prehliadka seminára a obed. Popoludní je pripravený zábavný program a adorácia. Záver programu je o 15:30. Záujemci sa nahláste v sakristií

 —————————————————————————————

** Ma, 15:00 órai kezdettel magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartunk a
templomunkban.

** Mai  vasárnap 15 órától lesz a szokásos gyerekfoglalkozás a vághosszufalui kultúrházban.

 ** Elsőpénteki hétbe lépünk. Minden hétköznap fél órával a szentmise kezdete előtt gyóntatni fogunk. Szükség szerint szentmise után is járulhatnak a kedves testvérek a bűnbánat szentségéhez. Csütörtökön a reggeli szentmise után is lesz lehetőség szentgyónásra és délután 17 órától ill. az esti szentmise alatt is gyóntatunk.

** Betegek látogatása pénteken délelőtt lesz. Kedves betegeiket bejelenthetik a
plébánián a hivatalos órák keretein belül: szerdán délután, 14:30 -16:30,
pénteken délelőtt, 9:00 -12:00.

** Elsőáldozásra készülő gyermekek szüleivel a találkozó, 2024.február 27-én, 18:40-kor valósul meg a templomban az esti szentmise után.

** Kedden 20:00 órától jegyesoktatás lesz a plébánián.

** Családok számára a szentmise, szerdán este 18:00 órától lesz megtartva, utána
pedig házaspárok estjével folytatjuk.

** Betegek kenetének kiszolgáltatása, a péntek esti szlovák szentmise keretén
belül történik meg, szentmise kezdete 18:00.

** Felnőttek, aki szeretnék felvenni a keresztség, Oltáriszentség ill. a bérmálás
szentségét, pénteken 20:00 órai kezdettel oktatáson vesznek részt.

** Március 3-án, 15:30-tól, Mária áhitatot tartunk a templomunkban.

** Tájékoztatjuk a  kedves testvéreket, hogy ebben az évben is lehetőségük van a Rabbuni polgári társulásnak befizetett adójuk 2%-át felajánlani a pasztorációs központunk működtetésére. A  nyomtatványt hátul az újságoknál  megtalálhatjuk, melyhez csatolni kell a munkáltatótól az igazolást.

**  Karitász  számára    1 334,35 -€ gyűlt össze. Az adományaikat a jó Isten  meg.

** Ma gyűjtést tartunk az orgonánk javítására. Adományaikat előre  is köszönjük!

** Fiatalok jeletkezését várjuk a bérmálás szentség felvételére. Feltétel az általános iskola 8. osztályának látogatása vagyis, akik betöltötték 14.életévüket.   egyházközségünk honlapján: https://www.rksala.sk/ Regisztrációt a következő linken tehetik meg :https://bit.ly/saconfir

 

** Szeretettel meghívjuk  ministránsokat, 2024. március 2-, Nyitott Napra a papi szemináriumba. A program 10.00 órakor  szentmisével kezdődik a Szent
Emerán Bazilikában, Nyitrán. Ezt követően megtekintjük szeminárium épületét
és  ebéden veszünk részt . Délután szórakoztató program várja a ministránsokat és Szentségimádás. A program 15:30-kor ér véget. Az érdeklődők a sekrestyében jelentkezhetnek.