Posted on

Oznamy, Hirdetések – 21.04.2024 – 28.04.2024

·          Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo si ho môžete stiahnuť TU. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa, a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.

   Túto nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

   Adorácia vo štvrtok bude od 6:45. Zapísať sa môžete do časového rozvrhu na novinovom  stolíku.

   Sv. omša s rodinami bude v stredu o 18:00 a po nej manželský večer na fare. Téma: Teológia tela, sv. Ján Pavol II. Viac na plagáte na nástenke.

   Farská desiata bude na budúcu nedeľu po sv. omši o 9:30.

   Na budúcu nedeľu je aprílová zbierka na organ.

   Pozývame  Vás  na kurz Filip 3. až 5. mája. Je to duchovná obnova pre dospelých. Uskutoční sa na fare v Šali. Prihlásiť sa treba na našej stránke farnosti alebo v sakristii.

   Pozývame všetky deti od 1. do 7. ročníka na Detský letný tábor, ktorý bude od 15. do 21. 7. v DCM (Diecéznom centre mládeže) Bojničkách. Prihlásiť sa je potrebné do 9.6. Prihlášky nájdete na stolíku s novinami.

Ponúkame vám púť do Mexika k P. Márii Guadalupskej v termíne od 20.-30.11.2024. Viac na plagáte na nástenke. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade alebo v sakristii.

·          Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo si ho môžete stiahnuť TU. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa, a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.

 

** Hittanosok napközis tábora 2024. július 9-tól július 12-ig lesz megtartva, szeretettel várjuk a jelentkező gyermekeket.

**Csütörtökön egésznapos Szentségimádás lesz, reggel 6:45-től, feliratkozhatnak az adott ívre, melyet a katolikus újságoknál az asztalon megtalálnak. Ne hagyjuk egyedül az Úr Jézust!

** Húsvét 4. vasárnapján, Jó pásztor vasárnapján, új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk ekkor van az országos gyűjtés a papi szeminárium és a kispapok részére.

** Szeretettel hívjuk a felnőtteket, Fülöp kurzusra, mely május 3-tól5-ig lesz a helyi plébanián. Jekentkezni lehet a plébánia honlapján ill.a sekrestyében.

** Mexikóba a Guadalupai Szűz Anyához tervezünk zarándokutat, 2024.november 20-tól november 30-ig. További információt a faliújságon megtalalható. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a sekrestyében.

** Szeretettel várjuk a tanulók jelentkezését Nyári gyermek táborra, mely július 15- 21-ig lesz Bojničkyn (Bajmócskán). Jelentkezni lehet június 9-ig, jelentkezőívet megtalálják a katolikus újságoknál.